حوزه معاونت آموزشی - آموزش و پرورش دیر

نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی راهنمایی اعلام شد .

 فهرست اسامی پذیرفته شدگان و افراد ذخیره آزمون ورودی مدارس راهنمایی نمونه دولتی طی نامه شماره  ۳۳/۱۵۹۳۶- ۹/۴/۸۹ اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهربه  این اداره واصل و بلا فاصله به دبستان های مربوطه به منظور اعلام به افراد ذینفع ارسال گردید.

از مجموع ۱۶۳نفر شرکت کنندگان ۳۷ نفر با توجه به سهمیه ( شهری و روستایی)پذیرفته شده اند. زمان ثبت نام افراد پذیرفته شده اصلی از تاریخ ۱۶/۴/۸۹لغایت ۱۸/۵/۸۹ (روزهای دوشنبه و چهارشنبه) در مدارس راهنمایی مربوطه می باشد.ضمنا آمار قبولشدگان اصلی به تفکیک مدارس به شرح ذیل است:

                   آمار پذیرفته شدگان به تفکیک مدارس

نام دبستان

تعداد شرکت کنندگان

تعداد قبول شدگان

نام دبستان

تعداد شرکت کنندگان

تعداد قبول شدگان

سعیدی

43

10

بعثت

6

3

شهید بهشتی

14

3

سینا

5

4

سوره

10

1

22بهمن

5

1

شهید عالیپور

10

2

امام خمینی

5

2

شهید باهنر

9

1

فروغ اندیشه

5

1

شهید فهمیده

8

4

فاطمیه

3

1

شهید چمران

8

3

ابوذر غفاری

1

1

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم تیر ۱۳۸۹ساعت 13:46  توسط   |